Schaamlipverkleining

Inleiding

Een schaamlipverkleining (nymfoplastie) is een ingreep waarbij te grote kleine schaamlippen gecorrigeerd worden. Het feit dat de kleine schaamlippen zich ontwikkelen in de puberteit is normaal, en het feit dat ze vooruitsteken tot voorbij de grote schaamlippen en zichtbaar worden bij bepaalde vrouwen als ze rechtop staan, moet niet beschouwd worden als een misvorming. Toch kan dat in bepaalde kleding soms voor hinder zorgen (strakke jeans), bij het beoefenen van bepaalde activiteiten (fietsen, seksuele betrekkingen), maar dan gaat het vooral om een esthetische en psychologische hinder. De steeds wijder verspreide mode van het volledig ontharen van de schaamstreek zorgt dat deze operatie steeds meer gevraagd wordt doordat de kleine schaamlippen in dat geval niet meer gecamoufleerd worden door het schaamhaar.

Principes

Een schaamlipverkleining bestaat er dus uit de grootte van de kleine schaamlippen zo te verkleinen dat hun zichtbaarheid via de schaamspleet beperkt wordt.

Vóór de ingreep

Op basis van de anatomische context, de voorkeur en gewoontes van de chirurgen en de uitgesproken wens van de patiënte, wordt een operatieve strategie overeengekomen. Gedurende 8 dagen voor de operatie mag geen enkele medicatie die aspirine bevat noch een ontstekingsremmend middel ingenomen worden aangezien deze geneesmiddelen een bloedverdunnend effect hebben. Als de ingreep voorzien is onder algemene verdoving, zal men u vragen om zes uur vóór de ingreep nuchter te blijven (dus niets te drinken noch te eten). Voor de ingreep moet u zich niet scheren noch ontharen.

De ingreep

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, of onder algemene verdoving in het dagziekenhuis. De interventie duurt 30 minuten tot een uur, afhankelijk van de omvang van de hypertrofie. In de praktijk kan de ingreep op twee manieren gebeuren:

  • In een nymfectomie wordt het deel van de kleine schaamlippen dat uitsteekt, uitgesneden en wordt de rand gehecht. Deze techniek laat een litteken achter langs de vrije rand van de kleine schaamlippen die soms niet erg natuurlijk lijkt, omdat het lichtjes geplooide, gepigmenteerde uitzicht vervangen is door een gladder en minder gepigmenteerd litteken.
  • In een nymfoplastie wordt een wigvormig segment uit de kleine schaamlip gesneden en wordt de kleine schaamlip op zichzelf teruggehecht, zodat de rand een natuurlijker uitzicht krijgt.

Na de ingreep

Er wordt geen verband aangebracht. Gedurende enkele dagen moet een hygiënische bescherming gedragen worden, want de littekens kunnen zeer lichtjes bloeden. De kleine schaamlippen kunnen enkele dagen gezwollen en blauw zijn. De pijn is gematigd. De zuurtegraad van de urine kan bij het lozen van de urine een branderig gevoel veroorzaken. Als dat zo is, kan urineren onder de douche de pijn verzachten. Het wordt aangeraden om de intieme delen regelmatig te douchen, vooral na naar de wc te zijn geweest, en een tot twee keer per dag gynaecologisch isobetadine aan te brengen. De draadjes verdwijnen spontaan. Ze worden enkel verwijderd als het nodig is, dat wil zeggen als ze na een tiental dagen niet uit zichzelf verdwenen zijn en voor irritatie zorgen. De zwelling verdwijnt geleidelijk, wat maakt dat het eindresultaat over het algemeen pas zes weken na de ingreep zichtbaar wordt. Een ziekteverlof van enkele dagen moet worden voorzien. Sommige sporten zoals fietsen en paardrijden moeten gedurende zes weken vermeden worden. De seksuele activiteit moet drie tot zes weken onderbroken worden.

Het resultaat

Onmiddellijk na de ingreep is de verbetering zichtbaar, maar het resultaat is pas definitief zes weken na de ingreep, wanneer alle zwellingen weg zijn. De kleine schaamlippen zijn discreter en de vorm van de schaamspleet is harmonieuzer. De irritaties door wrijvingen in bepaalde kleding verdwijnen. De esthetische verbetering zorgt voor een verhoogd psychologisch welzijn. De remmingen door verlegenheid om zich naakt aan de partner te vertonen, zijn weg, wat zorgt voor een grotere spontaniteit in het intieme leven.

De onvolkomenheden van het resultaat

In bepaalde gevallen kunnen zich na een schaamlip-verkleining kleine onvolmaaktheden voordoen. Dan kan een kleine “retouche” worden voorgesteld. Over het algemeen wacht men best drie maanden na de ingreep om deze te doen, want de meeste onvolkomenheden verbeteren spontaan binnen deze termijn.

  • Een overmaat aan restvolume, met name ter hoogte van de verbinding met de clitoris. Weet dat men op dit niveau niet altijd zoveel kan wegsnijden als men wenst, want men moet deze natuurlijke bescherming van de clitoris behouden.
  • Een lichte asymmetrie, die al aanwezig was vóór de ingreep, kan daarna blijven bestaan.
  • Wanneer er naast de hypertrofie van de kleine schaamlippen, er ook een hypotrofie van de grote lippen is, dat wil zeggen dat deze te weinig ontwikkeld zijn, is het bij de schaamlipverkleining niet mogelijk om de kleine schaamlippen volledig te bedekken. Deze blijven dan zichtbaar tussen de grote schaamlippen. In dit geval kan, als de patiënte dit wenst, lipofilling (injectie van vet in de grote schaamlippen) voorgesteld worden.

Mogelijke complicaties

Men dient wel onderscheid te maken tussen de complicaties op het vlak van de anesthesie en die welke verband houden met de operatie zelf. Men moet weten dat om het even welke anesthesie soms onwaarneembare reacties kan teweeg brengen in het organisme. Wanneer men een beroep doet op een specifiek opgeleide anesthesist is er statistisch gezien een beperkt risico. De techniek, de verdovingsmiddelen en de opvolgingsmethodes hebben de laatste dertig jaar een enorme ontwikkeling met zich meegebracht op het vlak van het verkrijgen van een optimale veiligheid. Vooral wanneer de ingreep op gezonde personen en zonder spoed wordt uitgevoerd.

Wat de operatie betreft, vermindert u deze risico’s maximaal door een gekwalificeerde en deskundige plastisch chirurg te kiezen die voor dit soort ingrepen werd opgeleid. In de praktijk gebeuren de meeste nymphoplasties waarbij deze regels in acht worden genomen, zonder enig probleem. De operatieve gevolgen zijn eenvoudig en de patiëntes zijn zeer tevreden over hun resultaat. Toch kunnen zich soms enkele kleine complicaties voordoen:

  • Een bloeding na de ingreep vergt soms een nieuwe ingreep
  • Een infectie komt heel zelden voor en wordt over het algemeen behandeld met antibiotica.
  • Een vertraagde wondgenezing kan zich occasioneel voordoen.
  • Een verlies aan gevoeligheid van de huid is altijd van voorbijgaande aard en herstelt zich spontaan in de loop van de maanden na de ingreep.

Besluit

Een schaamlipverkleining maakt het mogelijk een kleine, onopvallende fout te corrigeren, die wel bijzonder vervelend kan zijn op functioneel en psychologisch vlak. De ingreep draagt bij tot het zelfvertrouwen van de patiënte en tot haar psychologische ontplooiing.

Wij raden u aan om dit document te bewaren en voor de ingreep te herlezen. Wij zijn tot uw beschikking om eventuele onduidelijkheden te bespreken tijdens een (volgende) consultatie ofwel telefonisch.

© 2016 Plastische Chirurgie Marianne Medot | Website by Procor